Kiedy nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej